Avaldame kiitust kõigile peastarvutajatele, kes erinevates etappides osalesid! Jätkake treenimist uute rekordite püstitamiseks.

Õnnitleme tublimaid! Auhinnarahad saab kätte peale koolivaheaega õpetaja Õie Nõmmiku käest, diplomid kooli kogunemisel.

Kolme etapi tulemuste põhjal said võimaluse võistelda finaalis 23 meie kooli õpilast. Finaali 1. - 6. koha omanikud saavad Miksikese auhinnaraha 5 - 20 eurot.

 • Oskajad (1. - 3. kl): I koht Kätlin Reinhold (20 €)
                               III koht Anni Saega (10 €)
 • Neiud (7. - 12. kl): I koht Vaike-Liine Rehkalt (20 €)
                             II koht Kristel Pruks (15 €)
                             III koht Krista Zõhtsõk (10 €)
                             IV koht Keitlyn Reinhold (5 €)
                             VI koht Mariis Fuchs (5 €)
 • Noormehed (7. - 12. kl): I koht Allar Rosenberg (20 €)
                                     VI koht Steven Elvet (5 €)