Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele taastatakse Valga maakonnas tavapärane kontaktõpe alates 11.01.2021. See tähendab, et esmaspäeval, 11. jaanuaril ootame kooli kõiki terveid õpilasi.

Kuna nakatumisnäitaja püsib endiselt kõrgel, palume kõigil oma tervist jälgida.

 1. Kui Teie peres on kellelgi haigustunnused, diagnoositud COVID-19 või on olnud lähikontakt COVID-19 nakatunuga, tuleb jääda koju ja järgida Terviseameti ning perearsti antud juhiseid: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
 2. Haigus pole häbiasi! Kui Teie peres on COVID-19 nakatunu või olete olnud lähikontaktsed, andke palun sellest koolile teada. Nii hoiame üksteist ja väldime kuulujutte. Juhul kui olete eneseisolatsioonis, aga tervis lubab õppida, siis märkige Stuudiumis puudumise põhjuseks “distantsõpe” ning jätkame õppetööd distantsilt. 
 3. Lapsevanem võib koolihoonesse siseneda ainult eelneva erikokkuleppe alusel, kooli ruumides peab vanem kandma maski ja desinfitseerima käsi. 
 4. Desinfitseerime ja peseme käsi! Juhend käte desinfitseerimiseks: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/COVID_eriolukorra_materjalid/kate_desinfitseerimise_juhend_30.03.2020.pdf Sama tehnika kehtib ka kätepesul.
 5. Üle 12-aastastel lastel soovitatakse siseruumides kanda maski. Juhised maski tõhusaks kandmiseks: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Trukised/facemask-infographic_et.pdf
 6. Selleks, et õpilasi rohkem hajutada, söövad õpilased kolmes vahetuses:
  1. 1.-3. klass kell 10.30
  2. 4.-6. klass kell 10.50
  3. 7.-9. klass kell 11.55
  4. Pikapäevasööki saavad 1.-4. kl õpilased kell 13.30 ja 5.-9. kl õpilased kell 14.00.
 7. Õpetajad ja ringijuhid püüavad õpilasi senisest enam hajutada ja viia rohkem tegevusi läbi välitingimustes. Palume arvestada sellega, et õpilased oleksid riietunud vastavalt ilmale (olemas mütsid, kindad, sallid, soojapidavad jalatsid ja üleriided).

Lasteaialapsi võetakse vastu lasteaeda ja antakse üle vanematele vastuvõturuumis. Lapsevanemaid teistesse ruumidesse ei lubata. Lapsevanematel on kohustus kanda lapse üleandmisel ja vastuvõtmisel maski. 

 

Järgime juhiseid, hoolime iseendast ja teistest!