Alates neljapäevast, 11. märtsist on kogu Tsirguliina Kool distantsõppel. 

 

Seoses haigusjuhtumiga Tsirguliina Kooli lasteaias ja kooskõlastatult Terviseametiga jääb lasteaed suletuks perioodil 09. - 19. märts 2021. Tegemist on ettevaatusabinõuga, et vältida nakkuse levimist.  

Vastavalt Vabariigi Valitsuse soovitusele palume lapsi mitte tuua lasteaeda ilma tungiva hädavajaduseta. Kui soovite lapse alates 22. märtsist lasteaeda tuua, siis palume teil ühendust võtta Ilme Sitikuga (tel nr 53540776 ). 

Täpsem info edastatakse kooliperele Stuudiumi kaudu. 

 

Lugupidamisega 
kooli juhtkond