NORDPLUS junior projekti “National languages and cultures – way of life” raames toimus 7. – 10. jaanuarini õpetajate ja õpilaste(6.- 7. klass) reis Leedumaale. Aasta tagasi võõrustas meie kool  lätlasi-leedulasi. Juunis plaanime külastada Lätis Šmiltene kooli õpilasi ning õpetajaid. Projektis osalevadki kolm kooli kolmest riigist: Eesti, Läti, Leedu. Leedupoolne koordinaator on Irma Nalivaikiene, Lätis Vita Leite.  Reisil osalesid Svetlana Oper, Riina Järlik, Tiiu Jüriado, Silva Stepanova, Tiina Arbeiter, Karoliine Saega, Lisette Tohus, Hanna-Liina Pärnik-Pernik, Kristjan Vainonen, Juhan Püvi, Igor Skvortsov  ja Igor Amonenko.

Reisi käigus õpiti nii eesti, leedu kui ka läti keelt ja nende maade kultuuri. Selleks viidi läbi koolide poolt varem ettevalmistatud esitlusi, rühmatöid keelte õppimiseks, lauldi  ning tantsiti koos rahvatantse, külastati Leedumaa muuseume. Õpilased elasid peredes, mis  võimaldas veelgi õppida suhtlemist ja keeli, aga muidugi leida ka uusi sõpru. Megasuures Vichy  veekeskuses pakuti kõigile osalistele ka sportlikku tegevust , mis oli eriti lastele põnevaks vahelduseks.

Vestlesime tagasisõidul lastega ja saime teada, et reis meeldis neile väga. Täname leedulasi meeldiva vastuvõtu eest! Oleme kõik tänulikud programmile NORDPLUS, mis rahastab taolisi projekte ja võimaldab nii lastel kui ka õpetajatel maailma näha.