Miksikese korraldatud peastarvutamisvõistluse Pranglimine 3 etappi on lõppenud. Vabariiklikku online finaali pääsevad 1.-3. kl 250 õpilast (osales 7574), 4.-6. kl 250 õpilast (osales 7261), 7.-12. kl neidudest 150 (osales 2995), 7.-12. kl noormeestest 150 võistlejat (osales 2753).

Meie koolist pääses kolme etapi kokkuvõttes finaali 12 õpilast:

Kätlin Reinhold - I klass; maakonnas 2. koht; vabariigis 89. koht; Miksikese diplom
Markus Põder - III klass; maakonnas 3. koht; vabariigis 121. koht
Chris Markus Krahv - III klass; maakonnas 7. koht; vabariigis 181. koht
Kevin Põder - III klass; maakonnas 9. koht; vabariigis 217. koht
Karl-Martin Kutsar - VI klass; maakonnas 4. koht; vabariigis 122. koht
Eros Karm - VI klass; maakonnas 7. koht; vabariigis 163. koht
Krista Zõhtsõk - VI klass; maakonnas 9. koht; vabariigis 172. koht
Vaike-Liine Rehkalt - IX klass; maakonnas 1. koht; vabariigis 54. koht; Miksikese diplom
Kristel Pruks - X klass; maakonnas 2. koht; vabariigis 57. koht; Miksikese diplom
Liis-Marleen Akkus - VIII klass; maakonnas 3. koht; vabariigis 63. koht; Miksikese diplom
Allar Rosenberg - X klass; maakonnas 1. koht; vabariigis 45. koht; Miksikese diplom
Aivo Akkus - XII klass; maakonnas 2. koht; vabariigis 46. koht; Miksikese diplom

TÄNAME KÕKI OSAVÕTJAID! FINAALIS VÕISTLEJATELE SOOVIME ÕNNE JA EDU NING VEEL KÕRGEMAID KOHTI!

VABARIIKLIK FINAAL 9. aprillil.