Head õpilasaktivistid!
Homme, teisipäeval (19. jaanuaril) toimub Riigikogus laiapõhjaline arutelu uute riiklike õppekavade üle. Oma arvamust avaldama on kutsutud sinna: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Kirjastajate Liit, Haridusfoorum, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool.
riigikogu
Teemad:
  1. õppekavade ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu omavaheline kooskõla: uued ootused põhikoolile ja gümnaasiumile (põhikool ja gümnaasium eraldi asutusena);
  2. õppekavades kajastatavad ühiskonna tulevikusihid ja haridusideaalid; mis on esikohal: ühiskond (riigi edukus) või isiksus (inimese enda püüdlused);
  3. õppekavade üldosas püstitatud eesmärkide teostumine ainekavades: läbivad teemad (ainekavade omavaheline seostatus); individuaalsete valikute võimaldamine (nii koolide eripalgelisus kui ka iga üksiku õpilase erilisus); loomingulisus (mõtlema õpetamine); vastavus ühiskondlikele ootustele; väärtuskasvatus;
  4. õppeprotsessi iseloomustamine: hindamine (huvihariduse arvestamine, arvestuslik hindamine); õppekoormus (koormuse vähenemine); koolilõpetamise tingimused;
  5. õppekavade rakendamise võimekus: rahastamine, õpetajate koolitus, õpikud.

Ajakava:
13.00 - 13.10 istungi avamine ja töökorralduse tutvustamine
13.10 - 13.20 üldine sissejuhatus teemasse (haridus- ja teadusminister)
13.25 - 14.25 valdkondade juhtide sõnavõtud (a 5 minutit)
14.30 - 14.45 vahepaus
14.45 - 15.45 teiste osalejate sõnavõtud (a 5 minutit)
15.45 - 18.00 küsimused, sõnavõtud, arutelu ja kokkuvõtted

Arutelu kantakse üle ka  internetis aadressil:
http://www.riigikogu.ee/live/otse.asx

Eimar Veldre