Tänasest kuulutab Tervise Arengu Instituut välja konkursi TEIP ehk Tervist edendava idee projekti.

Konkursile ootame 12-19 aastaste noorte endi kirjutatud ideeprojekte, kuidas muuta oma kodukoht meeldivamaks paigaks ning vanemate, koolikaaslaste, õpetajate käitumist tervislikumaks.

Mõte on selles, et koolinoored ise mõtleksid välja tervist edendava idee, esitaksid selle kirjalikult ideekonkursile ja viiksid projekti oma kodukohas või koolis vanemate või nooremate seas ellu.

Konkursile ootame noorte endi kirjutatud huvitavaid ideid, kuidas muuta oma kool või kodukoht meeldivamaks paigaks ning vanemate, koolikaaslaste ja õpetajate käitumist tervislikumaks. Oodatud on erinevad ideed igast terviseala valdkonnast ? teemadele ei ole seatud mingisuguseid piiranguid. Idee peab olema teostatav ehk et noor peab olema võimeline selle hiljem kas ise või koos oma kaaslastega ellu viima.

Tervise Arengu Instituut toetab kuue võitnud projekti elluviimist 10 000 krooniga. Lisaks saavad kõik võitjad auhinnaks ekstreemseiklus omal valikul kas metsas, jõel või kaljul ning väärtuslikud ergutusauhinnad. Põhjalikuma info TEIP projekti kohta ning projektitaotluse leiate failina manusest ning meie veebileheküljelt terviseinfo.ee.