Avaliku poliitika töögrupi suursündmus on pärale jõudmas - 6.novembril aset leidev sügiskool. Toimub kella 12st 18ni ning Gustav Adolfi Gümnaasiumis(Suur-Kloostri 16, Tallinna vanalinnas).


Lühike sissejuhatus teemadesse:
1. Õpilasesinduse õigused, kohustused ja ülesanded kooli juhtimises ja otsustamises. Kes meist ei tahaks öelda sõna sekka juhtkonna koosolekul või vaielda tähtsates küsimustes koos õppealajuhataja ning direktoriga? Soovid reaalselt kaasa rääkida oma kooli õpilaste huvikaitses?


2. Kooli õppekava, selle koostamine ja õpilase roll antud protsessis. Tahaksid panna paika kooli valikaineid, öelda edasi õpilase arvamuse hindamise osas ning kritiseerida konstruktiivselt kooli õppetöö ülesehitust ning selle läbi ka sisuliselt midagi ära muuta.


3. Läbivad teemad igapäevatundides. Need (vt lähemalt siit https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1327/2925/13275411.pdf) 9 teemat peavad olema integreeritud igasse ainesse. Kuidas aga sulandada igasse ainesse väga tabavalt sisse mõni teema nagu keskkonnakaitse või kultuuriline identiteet.

Loe ka edasi!


Kindlasti registreeri ennast ära siin. Seejärel on kindlustatud toidupoolis lõunal ning saad ka täpsustava kirja enne sündmust.

Esinejatest võin avaldada meie enda kalli Kertu Vahtra, teised jäägu veel saladuseks. :)

Lisaks on toimumas enne sügiskooli ka avaliku poliitika töögrupi koosolek, mis on nagu alati, avatud kõigile huvilistile, algab samas kohas kella 9st.

Anna oma tulekust koosolekule teada registreerimisel, märkides ära varasema tuleku koosolekule.

Loodame, et Sa saad tulla ja võtta osa marulistest diskussioonidest ning ammutada väga vajalikke teadmisi ka oma õpilasesinduse jaoks.