Väga huvitav ja inspireeriv artikkel, loe sinagi, kui mõtled TULEVIKULE! :)

Noorte tööpuudus on hirmuäratavalt kõrge. Põhjuseid selleks on mitmeid, kuid tööandjate silmis on noorte suurimaks miinuseks tööle palkamisel varasemate töökogemuste puudumine. Noorte jaoks on tööturule sisenemine raske ka seetõttu, et oma varasemaid kogemusi ei osata piisaval määral rõhutada või hinnata.

On loomulik, et kooli lõpetanud noorel puudub töökogemus, kuid samas võib tal olla kogemusi koolis projektide juhtimise, kooliajalehe väljaandmisega, noorteühingute töös osalemisega jne, mis on kirjeldatavad kasuliku kogemusena, ent noored ise ei oska neid märgata. Samuti ei osa
ta hinnata ja presenteerida tulevaselenoored_maksma.jpg tööandjale ka oma kooliaja töökogemust, näiteks õpilasmalevas töötamist. Oma karjääri kujundamisel ja tööotsingutel on aga sellised kogemused plussiks ning loovad konkurentsieelise.


Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames tutvustas Eesti Noorsootöö Keskus detsembris noorte infomessil Teeviit uut portaali Stardiplats, mis on esimene internetikeskkond noortele, kuhu on võimalik kokku koguda kõik enda õpi- ja töökogemused, analüüsida oma õpitulemusi ja lisada juurde tunnistusi, sertifikaate, diplomeid jm tõendamaks õpitut.

Lisaks sisaldab internetikeskkond infot eneseanalüüsi kohta, motivatsioonikirjade ja avalduste vormistamisest jne. Po
rtaal on tugisüsteem juhtimaks noorte, aga ka haridustöötajate ja tööandjate tähelepanu noorte väga arvestatavatele kogemustele, mis on omandatud mitteformaalse õppimise teel formaalse hariduse või töökogemuse kõrval või ka asemel, ning õpetada noori oma väärtuslikke kogemusi hindama ja esitlema.

Portaali kasutusala ei piirdu ainult praktiliste nõuannetega, vaid sealt saavad noored ka eneseusku ja innustust mitte töökoha otsimisel alla anda. Noori nõustavad tööotsimisel spetsialistid ning oma kogemusi saavad jagada ka noored, kes on juba soovitud töökoha leidnud.

Tagamaks tööandjate teadlikkust noorte varasematest kogemustest on suur roll noortel endil, kes eelkõige ise peavad oma kogemusi väärtustama ning need väärtuslikud kogemused tööturul maksma panema.

Autor:
Kati Plukk, Eesti Noorsootöö Keskus, töökasvatuse peaekspert

Allikas: DELFI, 06.01.2011